top of page
Mesa de trabajo 1-100.jpg

PIANO

teclas del piano

PIANO : Podemos definir o piano como un instrumento orquestra polo seu gran rexistro e a cantidade de posibilidades que podemos xerar con este fantástico instrumento. É a nosa misión dotarte dos nosos recursos para poder desfrutar ó máximo durante á aprendizaxe creando un bo hábito e unha boa técnica de estudio sempre, tendo en conta o teu punto de partida, gustos musicais ou a túa propia formación.

Clases a partir de 6 anos e sen limite de idade
bottom of page