TEATRO MUSICAL

TEATRO MUSICAL

Aínda que xa na antigüidade a música sempre foi parte das artes escénicas, a partir do século XIX emerxe o que hoxe coñecemos como teatro musical, ou “musical” como é coñecido popularmente.

É un xénero teatral no que a trama da historia se desenvolve con canción, baile, diálogo e actuación.

Na Escola Coda podemos facer que te achegues a este gran xénero, soamente tes que ter ganas de desfrutar e aproximarte ao teatro musical.

Obxectivos:

 • Nocións de canto: preparación da voz para o funcionamento máis óptimo en escena, tanto a nivel individual ou en grupo.

 • Nocións de danza: exercicios básicos do movemento para poder montar pequenas coreografías en distintos estilos.

 • Nocións de interpretación que nos permitirán facer escenas deste xénero: exercicios de improvisación e técnicas teatrais.

 • Montaxe de mostras dos traballos feitos no curso

Contidos:

 • Técnicas de canto (respiración, vocalización e afinación) que empregamos para cantar.

 • Colocación corporal, estiramentos e pequenas coreografías para ir adquirindo as nocións de ritmo e movementos coreográficos.

 • Improvisacións

 • Interpretación das canción: emocións musicais.

 • Montaxe de escenas ou obra de teatro musical.

 

Os grupos de teatro musical divídense entres niveis por idades: infantil, xuvenil e adultos.

INFANTIL

 • Curso de iniciación ao teatro musical para menos e nenas de a partir 6 anos.

 • Os alumnos aprenden a cantar, bailar e actuar, practicando a improvisación e desenrolando a súa creatividade. Estes estudantes adéstranse dunha forma divertida no xogo do teatro, educan o seu movemento e a súa espontaneidade axúdalles ao desbloqueo.

 • Esta disciplina pon especial interese na comunicación corporal, individual e grupal.

XUVENIL

Grupos de máximo 7 alumnos
 • Teatro musical para rapaces e rapazas dende os 10 anos.

 • Nesta clase traballamos as tres disciplinas: canto, interpretación e coreografías.

 • A primeira parte da clase baséase na técnica, na que nos achegamos ao canto, ao movemento e a improvisación a través de exercicios concretos e pedagóxicos

 • Na segunda parte da sesión, trabállase sobre a montaxe de escenas soltas de diferentes obras ou musicais, adaptados á súa idade e ao seu nivel.

ADULTOS

Grupos de máximo 9 alumnos
 • Para alumnos dende os 17 anos en adiante.

 • Nas clases de teatro musical e través de diversas técnicas, melloramos a dicción, a naturalidade, a concentración, a memoria e a desinhibición. Estas sesión, plantéanse coma un adestramento no canto, interpretación e danza para preparar ao alumno, con o sen experiencia previa, para as demandas artísticas, físicas e emocionais que esta profesión require.

 • Exercicio físico, canto, danza, creatividade e un encontro con outras persoas de interese similar.

Grupos de máximo 6 alumnos
Clases a partir de 6 anos e sen limite de idade