top of page
Mesa de trabajo 1-100.jpg

TEATRO MUSICAL

TETARO MUSICAL VIMAGEN.jpg

TEATRO MUSICAL

Aínda que xa na antigüidade a música sempre foi parte das artes escénicas, a partir do século XIX emerxe o que hoxe coñecemos como teatro musical, ou “musical” como é coñecido popularmente.

É un xénero teatral no que a trama da historia se desenvolve con canción, baile, diálogo e actuación.

Na Escola Coda podemos facer que te achegues a este gran xénero, soamente tes que ter ganas de desfrutar e aproximarte ao teatro musical.

Obxectivos:

 • Nocións de canto: preparación da voz para o funcionamento máis óptimo en escena, tanto a nivel individual ou en grupo.

 • Nocións de danza: exercicios básicos do movemento para poder montar pequenas coreografías en distintos estilos.

 • Nocións de interpretación que nos permitirán facer escenas deste xénero: exercicios de improvisación e técnicas teatrais.

 • Montaxe de mostras dos traballos feitos no curso

Contidos:

 • Técnicas de canto (respiración, vocalización e afinación) que empregamos para cantar.

 • Colocación corporal, estiramentos e pequenas coreografías para ir adquirindo as nocións de ritmo e movementos coreográficos.

 • Improvisacións

 • Interpretación das canción: emocións musicais.

 • Montaxe de escenas ou obra de teatro musical.

 

Os grupos de teatro musical divídense entres niveis por idades: infantil, xuvenil e adultos.

TEATRO MUSICAL E LINGUAXE

 • Nesta clase combinamos o solfexo coa iniciación ó teatro musical, expresión e interpretación, tanto corporal como vocal.

 • Na parte do solfexo comezaremos a ler música e aprender connotacións musicais, e en canto ó teatro musical poñeremos ó alcance dos mais pequenos a oportunidade de coñecer o mundo do teatro e a interpretación.

 • A base do Teatro musical radica nas tres disciplinas que o alumno recibirá ó longo do curso: interpretación, canto e coreografía. Todo isto únense e cobran sentido na posta en escena dun auténtico musical.

INFANTIL

TEATRO MUSICAL 2
 • Curso de iniciación ao teatro musical para menos e nenas de a partir de 6 anos.

 • Os alumnos aprenden a cantar, bailar e actuar, practicando a improvisación e desenrolando a súa creatividade. Estes estudantes adéstranse dunha forma divertida no xogo do teatro, educan o seu movemento e a súa espontaneidade axúdalles ao desbloqueo.

 • Esta disciplina pon especial interese na comunicación corporal, individual e grupal.

XUVENIL

TEATRO MUSICAL 3
 • Teatro musical para rapaces e rapazas dende os 10  anos.

 • Nesta clase traballamos as tres disciplinas: canto, interpretación e coreografías.

 • A primeira parte da clase baséase na técnica, na que nos achegamos ao canto, ao movemento e a improvisación a través de exercicios concretos e pedagóxicos

 • Na segunda parte da sesión, trabállase sobre a montaxe de escenas soltas de diferentes obras ou musicais, adaptados á súa idade e ao seu nivel.

ADULTOS

CODA TM
 • Para alumnos dende os 17 anos en adiante.

 • Nas clases de teatro musical e través de diversas técnicas, melloramos a dicción, a naturalidade, a concentración, a memoria e a desinhibición. Estas sesión, plantéanse coma un adestramento no canto, interpretación e danza para preparar ao alumno, con o sen experiencia previa, para as demandas artísticas, físicas e emocionais que esta profesión require.

 • Exercicio físico, canto, danza, creatividade e un encontro con outras persoas de interese similar.

CODA TM
Clases a partir de 7 anos e sen limite de idade
bottom of page