Aula Virtual

Nesta aula Virtual de Coda os alumnos do centro poderán acceder mediante o correo electrónico e contrasinal ós recursos que proporciona o centro para o proceceso de aprendizaxe