Clases Individuais

As clases de instrumento son individuais, por iso os profesores poden adaptarse perfectamente ás necesidades e gustos do alumno.

A duración das clases poden ser de media hora á semana ou de unha hora semanal.

Pódese consultar a oferta nas nosas especialidades na sección de "música".