top of page
Mesa de trabajo 1-100.jpg

COMBOS

banda de ensayo

COMBOS: O obxectivo destas clases é aprender a tocar en grupo, saber que formación desempeña cada membro e adquirir un  repertorio musical máis extenso, ademais de saber escoitar outros instrumentos ó mesmo tempo que o teu. Este é o lugar onde os alumnos de diferentes instrumentos ensamblan as súas ganas de facer música e comunicarse con outros. Cunha periodizade quincenal os alumnos xúntanse para preparar repertorio de xéneros mais populares da música moderna: Rock, Pop, Soul , Funk, etc....que logo é amosado en concertos, audicións ou vídeos.

Clases a partir de 8 anos e sen limite de idade
bottom of page